parallax background

Oferta

W naszej ofercie mamy zarówno organizację żywych lekcji historii, tematycznych gier w muzeum, jak i warsztatów z rzemiosła, rękodzieła, czy kultury ludowej. Ze względu na tradycję muzeum oferta dedykowana jest głównie dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy również oprowadzanie dla dorosłych. Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, lub szukasz kogoś kto pomoże zrealizować Ci Twój pomysł na warsztaty z polskiego folkloru – skontaktuj się z nami.


Czas trwania: 1,5 h (90 minut)
Liczba uczestników: 15-20 osób
Sugerowany wiek uczestników: 3 – 6 lat
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Nasypowa 16

konieczna rezerwacja

Cel warsztatów i dlaczego warto w nich wziąć udział:

Warsztaty pozwolą przedszkolakom poznać obrzędy dorocznie obchodzone w różnych regionach Polski. Przybliżą również sztukę ludową, folklor i różnorodność grup etnograficznych. Dzieci będą mogły poznać tradycje związane ze świętami (np. Wielkanoc, święto Matki Boskiej Siewnej) oraz słownictwo – charakterystyczne wyrażenia gwarowe w tekstach przyśpiewek i piosenek. Dowiedzą się również czym jest etnografia, kultura ludowa, obrzęd czy tradycja. Podczas zajęć, dzieci wykonają różne elementy artystyczne w zależności od omawianego tematu (np. pisankę, pocztówkę, gałązkę gaiku).

Do głównych celów warsztatów należy rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową oraz ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej. Zajęcia opierają się na nauce przez zabawę i są prowadzone w małych grupach. Warsztaty uwzględniają wszechstronny rozwój każdego dziecka. W trakcie zajęć dzieci rozwijają motorykę małą i dużą oraz pobudzają swoje zmysły. Uczą się współpracy w grupie oraz postawy otwartości względem innych. Zajęcia są również szansą na rozwój kreatywności uczestników przez udział w różnego rodzaju działaniach artystycznych takich jak: rysunek, teatr, tańce, czy tworzenie ozdób.

Zajęcia będzie prowadzić przeszkolona kadra z wykształceniem pedagogicznym i etnograficznym, z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi – Krzysztof Kasperek oraz Małgorzata Łozowska.

Zajęcia realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN z zakresu orientacji historycznej oraz znajomości i rozumienia bardzo prostych treści kultury materialnej.

Czas trwania: 1,5 h (90 minut)
Liczba uczestników: maks 25 osób
Sugerowany wiek uczestników: 7 – 15 lat
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Nasypowa 16

konieczna rezerwacja

Cel warsztatów i dlaczego warto w nich wziąć udział:

Uczestnicy będą mieli okazję poznać polskie tańce regionalne i narodowe, ich historie, a także nauczyć się wybranych tańców i przyśpiewek ludowych. Do główny celów warsztatów należy wyzwalanie muzycznej aktywności twórczej dzieci oraz umożliwienie kontaktu z różnymi rodzajami muzyki ludowej i sztuki tanecznej. Chcemy również pobudzić dzieci i wychowawców do poszukiwania ciekawych sposobów na zabawę z muzyką.

W trakcie zajęć uczestnicy rozwijają się fizycznie, ale też wyrabiają w sobie poczucie rytmu oraz uwrażliwiają zmysł słuchu na muzykę. Zajęcia prowadzone są metodą „aktywnego słuchania muzyki”. Dzięki tej metodzie integruje się różne formy aktywności: granie, tańczenie, mówienie krótkich wierszy lub wyliczanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów.

Zajęcia będzie prowadzić para taneczna, która od kilku lat podbija scenę polskich tańców narodowych, prowadzi lekcje folkloru, naukę tańca i wiele innych – Paulina i Łukasz - „Niekrzesani” (na zdjęciu Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce)

Zajęcia realizują podstawę programową wychowania szkolnego MEN z zakresu edukacji muzycznej oraz ekspresji twórczej przejawiającej się w działaniach indywidualnych i zespołowych.

Czas trwania: 2 h (120 minut)
Liczba uczestników: 10 osób
Sugerowany wiek uczestników: 10 -16 lat
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Nasypowa 16

konieczna rezerwacja.

Cel warsztatów i dlaczego warto w nich wziąć udział:

W Zalipiu kwiaty ludowe obecne są na fasadach domów, studniach, płotach, a nawet na budach dla psów, czemu by nie spróbować tego w Katowicach?! Warsztaty obejmują naukę różnych technik malarskich i rysunkowych (akryl, akwarela, flamaster).

Uczestnicy poznają tematy sztuk plastycznych: portret, pejzaż, martwa natura, abstrakcja w sztuce ludowej, a także tajemnice rysunków i wzorów regionalnych, które znajdują się w naszym muzeum i różnią się w zależności od regionu.

Zajęcia wspomagają rozwój sensoryczny uczestników oraz wspierają kształtowanie motoryki małej, (precyzyjnych ruchów dłoni i palców), rozwój koncentracji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, uczą również rozróżniania podstawowych barw.

Zajęcia będzie prowadzić przeszkolona kadra z wykształceniem architektonicznym oraz bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi – mgr inż. arch. Olga Wazowska

Zajęcia realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego i szkolnego MEN z zakresu ekspresji twórczej oraz opanowania zagadnień z zakresu funkcji plastyki.

Czas trwania: 1,5 h (90 minut)
Liczba uczestników: 10 osób
Sugerowany wiek uczestników: 7 -16 lat
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Nasypowa 16

konieczna rezerwacja.

Cel warsztatów i dlaczego warto w nich wziąć udział:

Podstawowym założeniem warsztatów jest zainteresowanie uczestników nietypową, mającą swe początki już w prehistorii, techniką plastyczną, jaką jest filcowanie czesanki wełnianej. Uczestnicy będą mogli poznać techniki filcowania, a nieograniczone możliwości pracy z wełną owczą i kreowanie z niej obrazu lub trójwymiarowej formy rozwiną ich wyobraźnię oraz zdolności manualne. Zajęcia z filcowania wełny zwiększają wrażliwość, integrują grupę. To niewątpliwie twórcza zabawa z naturalnym surowcem i wielowiekową historią włókiennictwa.

Efektem pracy uczniów będzie stworzenie filcowych ozdób lub obrazków. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli również poznać podstawy funkcjonowania dawnych warsztatów tkackich oraz odkryć w muzeum niesamowite stroje ludowe. Głównym celem zajęć jest podnoszenie poziomu sprawności manualnej oraz rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej uczestników. Dodatkowo warsztat wspomaga rozwój koncentracji i umiejętności tworzenie kompozycji. Zajęcia dają też podstawową wiedzę z zakresu historii tkactwa i przemysłu włókienniczego.

Zajęcia będzie prowadzić przeszkolona kadra z wykształceniem pedagogicznym i etnograficznym, z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi – Małgorzata Łozowska

Zajęcia realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego i szkolnego MEN z zakresu ekspresji twórczej oraz opanowania zagadnień z zakresu funkcji plastyki.

Czas trwania: 2 h (120 minut)
Liczba uczestników: 10 osób
Sugerowany wiek uczestników: 10 -16 lat
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Nasypowa 16

konieczna rezerwacja.

Cel warsztatów i dlaczego warto w nich wziąć udział:

Zajęcia polegają na zapoznaniu się z podstawami tworzenia w drewnie. Warsztat poprzedzony jest krótkim szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa pracy. Dzieci otrzymują dłuta oraz drewno, w którym będą mogły stworzyć swój własny unikalny przedmiot pod okiem rzeźbiarza. Zajęcia pozwalają docenić uczestnikom trud i wyjątkowość sztuki wykonywanej kilkadziesiąt, czy kilkaset lat temu na wsi i w małych miejscowościach.

Praktyczna nauka rzeźbienia pod nadzorem i z pomocą prowadzącego warsztaty artysty snycerza, pozwala na rozwój manualny uczestników. Wspiera kształtowanie motoryki małej i dużej. Warsztaty wyrabiają również poczucie estetyki oraz wspierają w rozwijaniu kreatywności, oraz twórczości technicznej uczestników. Pozwalają również zrozumieć sposób, w jaki zostały wykonane drewniane eksponaty znajdujące się w muzeum.

Zajęcia będzie prowadzić artysta rzeźbiarz z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi, prowadzący warsztaty między innymi w Górnośląskim Parku Etnograficznym – Franciszek Wójtowicz

Zajęcia realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego i szkolnego MEN z zakresu recepcji sztuk plastycznych oraz znajomości i rozumienie bardzo prostych elementów kultury materialnej (sztuka ludowa i rzemiosło użytkowe).

Prowadzisz szczep lub drużynę? Chcesz nas odwiedzić, poznać naszą historię i przeżyć etnograficzną przygodę?

Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź mailowo, wspólnie ustalimy konspekt i formę wizyty.

Czas trwania: 1,5 h (90 minut)
Liczba uczestników: 10 osób
Sugerowany wiek uczestników: 13 – 16 lat
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Nasypowa 16

konieczna rezerwacja:
Cel warsztatów i dlaczego warto w nich wziąć udział:

Warsztaty mają na celu przybliżenie folkloru i różnorodności grup etnicznych w Polsce z przełomu XIX i XX wieku. Chcielibyśmy pokazać biorącym udział w zajęciach eksponaty, narzędzia i stroje regionalne z różnych obszarów kraju w sposób najbardziej naturalny ich wieku, czyli poprzez zabawę i grę. Warsztaty wspierają kształtowanie postawy otwartości oraz dostrzegania konieczności pielęgnowania tradycji przez budowanie więzi społecznych w najbliższym otoczeniu.

Warsztaty odbywać się będą zgodnie z metodą harcerską w małych grupach z podziałem na pięcioosobowe zespoły. Każdy z nich przejdzie przez poszczególne moduły zajęć:

Pierwszy - „Etnografia i muzealnictwo” lub „kultura i region” oparty o ideę „Design Thinking”, czyli metodę twórczego rozwiązywania problemów.

Drugi - inspirowany koncepcją działania Escape room’ów, to autorsko opracowana koncepcja gry, mającej na celu poszukiwanie kolejnych wskazówek, rozwiązywanie zagadek etnograficznych, tak aby poznać historię przedmiotów i regionu z którego pochodzą


Nasze zajęcia doskonale uzupełniają lekcje geografii, historii, przyrody oraz plastyki, ponieważ zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prowadzić je będą inicjatorzy projektu – Olga Wazowska i Krzysztof Kasperek, przeszkoleni jako instruktorzy harcerscy i wychowawcy.

Warsztaty Wielkanocne dla rodzin podczas których uczestnicy poznają tradycyjne metody zdobienia jajek oraz wykonają własną pisankę metodą filcowania na sucho. Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku 6-14 lat.

Ilość miejsc: 8 (osób dorosłych)
Koszt: 10 zł od dziecka
Termin warsztatów: Niedziela - 14 kwietnia 2019 godzina 10:30
Czas trwania: ok. 2 godziny
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Nasypowa 16

Wymagane zapisy mailowe lub telefoniczne do środy 10 kwietnia 2019, oraz opłata wykonana w przeciągu dwóch dni od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia udziału wraz z danymi do przelewu.

Warsztatami wielkanocnymi chcemy zapoczątkować cyklu "Etnografia rodzinnie" w ramach którego cyklicznie odbywać się będą warsztaty związane z kulturą ludową.

Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały.

Zajęcia będzie prowadzić przeszkolona kadra z wykształceniem pedagogicznym i etnograficznym, z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi – Małgorzata Łozowska oraz Olga Wazowska.

Ponad 750 eksponatów

Zbieranych od 1965 roku przez harcerzy podczas obozów na terenach Górnego Śląska, Beskidu, Orawy, Spiszu i Kaszub…

  • Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

  • IV Szczep Harcerski im. Obrońców Katowic

  • ZHP Hufiec Katowice

  • Związek Harcerstwa Polskiego

  • Miasto Katowice

  • Szkoła Podstawowa nr 11

parallax background

Inicjatywa lokalna jest współfinansowana ze środków budżetu Miasta Katowice.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Harcerskie Muzeum Etnograficzne w Katowicach
Lokalizacja przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach
Nasypowa 16, 40-551 Katowice

Brak stałych godzin otwarcia – konieczny wcześniejszy kontakt:

Mail: muzeum@hme.zhp.pl

Wesprzyj nas!