parallax background

Nasz zespół

Od lat działalność muzeum była ściśle związana z życiem IV Szczepu Harcerskiego. Nową koncepcję działania i prowadzenia żywych lekcji historii zainicjowała obecna komendantka szczepu podharcmistrzyni Olga Wazowska. Wraz ze swoim zastępcą przewodnikiem Krzysztofem Kasperkiem, wykorzystując swoje kilkuletnie doświadczenie w pracy wychowawczej opracowali projekt warsztatów pod hasłem „nauka przez zabawę, grę i tajemnicę” skierowany dla dzieci szkół podstawowych z uwzględnieniem pracy w małych grupach i z wykorzystaniem gry multimedialnej.


Komendantka IV Szczepu Harcerskiego – Dyrektor Muzeum

Olga Wazowska

Zawodowo jestem opiekunem marki, oraz właścicielką firmy OW Atelier Olga Wazowska, specjalizuję się w grafice kreatywnej i tworzeniu materiałów brandingowych, oraz obsłudze kanałów sieciowych. Z wykształcenia jestem architektem. Współpracuję z firmami z kilku branż, w tym między innymi edukacyjnej i kulturalnej. Łącząc swoje wykształcenie z zamiłowaniem do piękna i grafiki staram się wydobyć, przy tworzeniu identyfikacji wizualnej dla marek, ich naturalny potencjał z kontekstu miejsca i historii. Współtworzę grafiki oraz zdjęcia do artykułów i publikacji naukowych.

Swoją wiedzę i doświadczenie realizuję także w akcjach społecznych. Pełnie służbę jako instruktor w Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie odpowiadam za koordynację kilku projektów. Jako komendantka IV Szczepu Harcerskiego im. Obrońców Katowic kieruję grupą wychowawców i instruktorów. Zajmuję się planowaniem strategicznym, wspieraniem pracy wychowawczej w jednostkach, pozyskiwaniem środków finansowych i organizacją wydarzeń.

Pełnię funkcję dyrektora Harcerskiego Muzeum Etnograficznego w Katowicach, odpowiadając za identyfikację wizualną, promocję i pozyskiwanie partnerów, a także udział w projektach, animację kultury, oraz edukację etnograficzną. Moje zaangażowanie na rzecz HME zostało wyróżnione w konkursie „Zmieniaj lokalnie”, realizowanym przez ZHP jako zadanie publiczne, współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organizowałam we współpracy z Muzeum Historii Katowic zwiedzanie dla seniorów, w porozumieniu z wydziałem pedagogiki UŚ warsztaty dla studentów, a także w ramach partnerstwa z fundacją „AriAri” koordynowałam udział HME w konkursie z okazji 100lecia niepodległości. Jestem odpowiedzialna za realizację Inicjatywy lokalnej Miasta Katowice mającej na celu zwiększenie dostępności do usług edukacyjnokulturalnych w południowych dzielnicach Katowic.

Moje doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywam w ZHP od ponad 10 lat, przechodząc przez praktycznie każdą funkcję od zastępowej (lider grupy rówieśniczej) w drużynie harcerskiej i starszoharcerskiej (dzieci 10-16 lat), poprzez przyboczną i drużynową (lider grupy młodzieżowej) w drużynie wędrowniczej (młodzież 16-21 lat), aż po funkcję komendantki szczepu (lider zespołu instruktorów i wychowawców), którą pełnię od 2015 roku. W swojej harcerskiej służbie skupiam uwagę głównie na działaniu mojego środowiska, jednocześnie udzielając się na wyższych szczeblach organizacji. Od 2018 roku staram się wspierać działanie szczepów w naszej organizacji, najpierw jako członek Zespołu projektowego Głównej Kwatery ds. programu wsparcia szczepów, a następnie jako instruktor Wydziału ds. szczepów. Od 2010 roku organizuję wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży, prowadzę obozy pod namiotami, jestem wychowawcą podczas wyjazdów w Polsce i za granicą, oraz pełnie funkcję instruktora snowboardu podczas zagranicznych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Klub sportowego reagowania PowerSport w Katowicach.

Stale rozwijam swoją wiedzę wychowawczą przygotowując się do pełnienia kolejnych funkcji. Brałam udział w licznych kursach i warsztatach: kurs wychowawców kolonijnych i kurs kierowników wypoczynku, kurs zastępowych, kurs drużynowych wędrowniczych (16-21 lat), kurs przewodnikowski, kurs pierwszej pomocy ‘15h’, warsztaty z metodyki zuchowej (6-10 lat), kurs komend szczepów, kurs podharcmistrzowski, program rozwojowy Lider+ moduł I, warsztaty opiekunów prób na stopnie instruktorskie. Otrzymałam także kilka wyróżnień za pełnioną w ZHP służbę: Honorowa Odznaka Hufca Katowice, List gratulacyjny Komendanta Hufca Katowice, Brązowy Medal za zasługi dla Hufca Katowice.

Zastępca komendantki IV Szczepu Harcerskiego

Krzysztof Kasperek

Z wykształcenia jestem pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym i nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyłem kurs organizowany przez Polski Instytut Montessori z zakresu pracy pedagogiką Montessori z uczniami edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie jestem w trakcie studiów doktorskich z pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim realizując w mojej klasie autorski eksperyment pedagogiczny z zakresu edukacji obywatelskiej.

Od 2014 roku pełnie funkcję drużynowego, czyli lidera grupy młodzieżowej w największej organizacji pozarządowej w kraju, czyli Związku Harcerstwa Polskiego. W ramach tej działalności zrealizowałem projekty edukacyjne za granicą między innymi na Kubie, Islandii i w Gruzji. Zajmuje się wspieraniem, koordynacją pracy, rozwojem i motywacją kadry wychowawczej ZHP w Katowicach. Organizowałem również w ramach stałego wolontariatu razem z harcerzami z Katowic zajęcia animacyjne dla dzieci z Domu Dziecka "Zakątek" oraz pełniłem służbę w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym św. Jana Pawła II w Katowicach. Jestem współautorem działań w zakresie edukacji regionalnej w Harcerskim Muzeum Etnograficznym w Katowicach. Praktyczne doświadczenie pedagogiczne zdobywałem w "Bukowym Domu", czyli w naturalnym przedszkolu i szkole wspierającym indywidualny rozwój każdego ucznia zgodnie z podstawą programową MEN oraz organizując warsztaty wychowawcze dla rodziców. Nauczyłem się tam zupełnie nowego podejścia do edukacji oraz poznałem, czym jest dbanie o naturalny i zrównoważony rozwój każdego dziecka. Brałem udział w projekcie szkoleniowo-edukacyjnym dla drużynowych wędrowniczych "Dreamcraft", organizując z niesamowitymi ludźmi z całej Polski wyprawę na Kubę. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia placówek letniego i zimowego wypoczynku dzieci. Mam na swoim koncie organizację wielu obozów letnich w Polsce i za granicą. Posiadam certyfikat ukończenia kursu członków trenerskich zespołów NGO oraz kursu kadry kształcącej ZHP „Ręka Metody”. Brałem udział w szkoleniu z "Porozumienia bez Przemocy" oraz "Wychowania bez porażek" Thomasa Gordona. Ciągle się rozwijam, jestem studentem studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Prywatnie pasjonuje się alternatywnymi formami edukacji. Jestem zwolennikiem edukacji demokratycznej, unschoolingu, pedagogiki Marii Montessori oraz leśnych przedszkoli. Zakochany w metodzie harcerskiej i harcerskim systemie wychowania. Swoimi przemyśleniami i doświadczeniem dzielę się na BLOGU.

Ponad 750 eksponatów

Zbieranych od 1965 roku przez harcerzy podczas obozów na terenach Górnego Śląska, Beskidu, Orawy, Spiszu i Kaszub…

  • Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

  • IV Szczep Harcerski im. Obrońców Katowic

  • ZHP Hufiec Katowice

  • Związek Harcerstwa Polskiego

  • Miasto Katowice

  • Szkoła Podstawowa nr 11

parallax background

Inicjatywa lokalna jest współfinansowana ze środków budżetu Miasta Katowice.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Harcerskie Muzeum Etnograficzne w Katowicach
Lokalizacja przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach
Nasypowa 16, 40-551 Katowice

Brak stałych godzin otwarcia – konieczny wcześniejszy kontakt:

Mail: muzeum@hme.zhp.pl

Wesprzyj nas!