parallax background

Nasz zespół

Od lat działalność muzeum była ściśle związana z życiem IV Szczepu Harcerskiego. Nową koncepcję działania i prowadzenia żywych lekcji historii zainicjowała obecna komendantka szczepu podharcmistrzyni Olga Wazowska. Wraz ze swoim zastępcą przewodnikiem Krzysztofem Kasperkiem, wykorzystując swoje kilkuletnie doświadczenie w pracy wychowawczej opracowali projekt warsztatów pod hasłem „nauka przez zabawę, grę i tajemnicę” skierowany dla dzieci szkół podstawowych z uwzględnieniem pracy w małych grupach i z wykorzystaniem gry multimedialnej.


Komendantka IV Szczepu Harcerskiego – Dyrektor Muzeum

Olga Wazowska

Zawodowo jestem opiekunem marki, oraz właścicielką firmy OW Atelier Olga Wazowska, specjalizuję się w grafice kreatywnej i tworzeniu materiałów brandingowych, oraz obsłudze kanałów sieciowych. Z wykształcenia jestem architektem. Współpracuję z firmami z kilku branż, w tym między innymi edukacyjnej i kulturalnej. Łącząc swoje wykształcenie z zamiłowaniem do piękna i grafiki staram się wydobyć, przy tworzeniu identyfikacji wizualnej dla marek, ich naturalny potencjał z kontekstu miejsca i historii. Współtworzę grafiki oraz zdjęcia do artykułów i publikacji naukowych.

Swoją wiedzę i doświadczenie realizuję także w akcjach społecznych. Pełnie służbę jako instruktor w Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie odpowiadam za koordynację kilku projektów. Jako komendantka IV Szczepu Harcerskiego im. Obrońców Katowic kieruję grupą wychowawców i instruktorów. Zajmuję się planowaniem strategicznym, wspieraniem pracy wychowawczej w jednostkach, pozyskiwaniem środków finansowych i organizacją wydarzeń.

Pełnię funkcję dyrektora Harcerskiego Muzeum Etnograficznego w Katowicach, odpowiadając za identyfikację wizualną, promocję i pozyskiwanie partnerów, a także udział w projektach, animację kultury, oraz edukację etnograficzną. Moje zaangażowanie na rzecz HME zostało wyróżnione w konkursie „Zmieniaj lokalnie”, realizowanym przez ZHP jako zadanie publiczne, współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organizowałam we współpracy z Muzeum Historii Katowic zwiedzanie dla seniorów, w porozumieniu z wydziałem pedagogiki UŚ warsztaty dla studentów, a także w ramach partnerstwa z fundacją „AriAri” koordynowałam udział HME w konkursie z okazji 100lecia niepodległości. Jestem odpowiedzialna za realizację Inicjatywy lokalnej Miasta Katowice mającej na celu zwiększenie dostępności do usług edukacyjnokulturalnych w południowych dzielnicach Katowic.

Moje doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywam w ZHP od ponad 10 lat, przechodząc przez praktycznie każdą funkcję od zastępowej (lider grupy rówieśniczej) w drużynie harcerskiej i starszoharcerskiej (dzieci 10-16 lat), poprzez przyboczną i drużynową (lider grupy młodzieżowej) w drużynie wędrowniczej (młodzież 16-21 lat), aż po funkcję komendantki szczepu (lider zespołu instruktorów i wychowawców), którą pełnię od 2015 roku. W swojej harcerskiej służbie skupiam uwagę głównie na działaniu mojego środowiska, jednocześnie udzielając się na wyższych szczeblach organizacji. Od 2018 roku staram się wspierać działanie szczepów w naszej organizacji, najpierw jako członek Zespołu projektowego Głównej Kwatery ds. programu wsparcia szczepów, a następnie jako instruktor Wydziału ds. szczepów. Od 2010 roku organizuję wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży, prowadzę obozy pod namiotami, jestem wychowawcą podczas wyjazdów w Polsce i za granicą, oraz pełnie funkcję instruktora snowboardu podczas zagranicznych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Klub sportowego reagowania PowerSport w Katowicach.

Stale rozwijam swoją wiedzę wychowawczą przygotowując się do pełnienia kolejnych funkcji. Brałam udział w licznych kursach i warsztatach: kurs wychowawców kolonijnych i kurs kierowników wypoczynku, kurs zastępowych, kurs drużynowych wędrowniczych (16-21 lat), kurs przewodnikowski, kurs pierwszej pomocy ‘15h’, warsztaty z metodyki zuchowej (6-10 lat), kurs komend szczepów, kurs podharcmistrzowski, program rozwojowy Lider+ moduł I, warsztaty opiekunów prób na stopnie instruktorskie. Otrzymałam także kilka wyróżnień za pełnioną w ZHP służbę: Honorowa Odznaka Hufca Katowice, List gratulacyjny Komendanta Hufca Katowice, Brązowy Medal za zasługi dla Hufca Katowice.

Zastępca komendantki IV Szczepu Harcerskiego

Krzysztof Kasperek

Od 2014 roku pełnie funkcję drużynowego, czyli lidera grupy młodzieżowej w największej organizacji pozarządowej w kraju, czyli Związku Harcerstwa Polskiego. Najpierw pracując z dziećmi w wieku 10-16 lat, następnie z młodzieżą od 16 do 21 roku życia. Obecnie realizując niesamowity projekt edukacyjny wyprawy na Islandię - „Wyprawa do Krainy Lodu i Ognia”. Pełnię także funkcję zastępcy komendantki IV Szczepu Harcerskiego im. Obrońców Katowic, zajmując się wspieraniem, koordynacją pracy, rozwojem i motywacją kadry wychowawczej.

Od dwóch lat jestem inicjatorem projektu zajmującego się kształceniem kadry harcerskiej w hufcu Katowice. Przez rok organizowałem również w ramach stałego wolontariatu razem z harcerzami z Katowic zajęcia animacyjne dla dzieci z Domu Dziecka "Zakątek" oraz pełniłem służbę w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym św. Jana Pawła II w Katowicach. Jestem współautorem działań w zakresie edukacji regionalnej w Harcerskim Muzeum Etnograficznym w Katowicach. Praktyczne doświadczenie pedagogiczne zdobywałem w "Bukowym Domu", czyli w naturalnym przedszkolu i szkole wspierającym indywidualny rozwój każdego ucznia zgodnie z podstawą programową MEN oraz organizując warsztaty wychowawcze dla rodziców. Nauczyłem się tam zupełnie nowego podejścia do edukacji oraz poznałem, czym jest dbanie o naturalny i zrównoważony rozwój każdego dziecka. Brałem udział w projekcie szkoleniowo-edukacyjnym dla drużynowych wędrowniczych "Dreamcraft", organizując z niesamowitymi ludźmi z całej Polski wyprawę na Kubę. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia placówek letniego i zimowego wypoczynku dzieci. Mam na swoim koncie organizację trzech obozów letnich w Polsce i za granicą. Posiadam certyfikat ukończenia kursu członków trenerskich zespołów NGO oraz kursu kadry kształcącej ZHP „Ręka Metody”. Brałem udział w szkoleniu z "Porozumienia bez Przemocy" oraz "Wychowania bez porażek" Thomasa Gordona. Ciągle się rozwijam, jestem studentem studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Prywatnie pasjonuje się alternatywnymi formami edukacji. Jestem zwolennikiem edukacji demokratycznej, unschoolingu, pedagogiki Marii Montessori oraz leśnych przedszkoli. Zakochany w metodzie harcerskiej i harcerskim systemie wychowania. Swoimi przemyśleniami i doświadczeniem dzielę się na BLOGU.

Ponad 750 eksponatów

Zbieranych od 1965 roku przez harcerzy podczas obozów na terenach Górnego Śląska, Beskidu, Orawy, Spiszu i Kaszub…

  • Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

  • IV Szczep Harcerski im. Obrońców Katowic

  • ZHP Hufiec Katowice

  • Związek Harcerstwa Polskiego

  • Miasto Katowice

  • Szkoła Podstawowa nr 11

parallax background

Inicjatywa lokalna jest współfinansowana ze środków budżetu Miasta Katowice.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Harcerskie Muzeum Etnograficzne w Katowicach
Lokalizacja przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach
Nasypowa 16, 40-551 Katowice

Brak stałych godzin otwarcia – konieczny wcześniejszy kontakt:

Mail: harcerskiemuzeumetnograficzne@gmail.com

Wesprzyj nas!